Reference

Spolupráce školy s English Extra je výborná. Za vedení školy hodnotíme velmi pozitivně spolehlivost a profesionalitu lektorky, oceňujeme výbornou organizaci kurzů a komunikaci pana Martina Zatřepálka s rodiči i s vedením školy. Během již téměř tří let spolupráce jsme nezaznamenali žádnou kritickou připomínku ze strany žáků či rodičů v souvislosti s kurzy a kroužky, které na naší škole proběhly a probíhají. Děti chodí z kurzů nadšené a rodiče jsou spokojeni s pokroky svých ratolestí zejména v mluveném anglickém projevu. Ve spolupráci s English Extra hodláme pokračovat i v příštích letech.

Mgr. Jana Remešová, zástupce ředitele FZŠ Chodovická

Individuální kurz s Fran je nejlepším řešením pro lidi jako jsem já. Na začátku jsem nedokázala odpovědět na jednoduchou otázku a po půl roce angličtiny s Fran mám práci, kde používám angličtinu každý den. Fran je velmi dobrá učitelka, mohla jsem si naplánovat kdy budeme mít každou lekci tak, aby se mi to hodilo a téma bylo vždy přizpůsobeno mým potřebám. Kurzy s Fran všem velmi doporučuji.

Katka, individuální student, Praha

This is the best lesson of English in my life. It was very funny. I love lessons about UK, but the best was food taste lesson

Tohle je moje nejlepší lekce angličtiny v životě. Bylo to srandovní. Líbila se mi lekce o Velké Británii, ale nejlepší byla ochutnávací lekce

Klára, ZŠ Chodovická

All the programs were funny and I loved them.  The whole week was better than a year with our English teacher!

Všechny aktivity byly srandovní a já jsem je milovala. Celý týden byl lepší než rok s naším učitelem angličtiny!

Laura, ZŠ Vodičkova