Reference

Everyone should try English Extra! It was really good, I really enjoy it.

Každý by měl zkusit English Extra! Bylo to dobré, opravdu jsem si to užila.

Alexandra, ZŠ Vodičkova

Ráda bych Vám poděkovala za super týden, který si dcera a určitě všechny další děti užily. Tento týden byl pro ní velikým přínosem. Vzhledem k tomu, že do této doby se kromě první lekce pololetního kurzu neměla možnost setkat s rodilým mluvčím a kromě hodin angličtiny ve škole nikde aktivně s angličtinou do styku nepřišla, brala jsem to jako její oťukání a to určitě splnilo účel… Jen to, že sama odprezentovala, byl myslím, téměř její životní výkon. Vyřiďte prosím veliké díky i Fran, ze které byla dcera nadšená…Budeme se určitě těšit i příště.

Hana (maminka), ZŠ Chodovická

Very good and nice teacher. Very good program. It was really funny and now I know much more about UK and English. Everything was perfect!

Velmi dobrá a hodná učitelka. Velmi dobrý program. Byla to opravdu legrace a teď vím mnohem víc o Velké Británii a angličtině. Všechno bylo perfektní!

Michal, ZŠ Chodovická

Již podruhé jsme využili nabídky týdenního kurzu angličtiny s rodilou mluvčí. Děti se zábavnou formou v angličtině musí dorozumět, vyřešit problémy a na závěr prezentovat svoji práci před rodiči. Žáci zaznamenali posun v mluveném projevu. Týden o prázdninách mohli být rodiče v klidu v práci a jejich děti se zábavou ve škole. Již dnes počítáme s dalším kurzem.

Mgr. et Bc. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní