Odpolední kurzy ve škole

Odpolední anglický kroužek je zaměřen především na rozvoj komunikačních dovedností a na získání sebedůvěry v mluveném projevu dětí. Kroužek je realizován vždy odpoledne v budově školy, jedna lekce trvá 60 minut. Lekce nebudou probíhat v době školních prázdnin. Kroužek je veden zkušeným a kvalifikovaným rodilým mluvčím Angličanem Blaisem – Čeština není ve třídě povolena!

 

 

Kroužky ve druhém pololetí 2015/2016

Kroužek ZŠ Jižní – informační letáček

Kroužek ZŠ Chodovická – informační letáček

Kroužek ZŠ Na Chodovci – informační letáček