Týdenní intenzivní kurz

Pětidenní intenzivní kurz od pondělí do pátku je zaměřen především na rozvoj komunikačních dovedností. Cílem všech lekcí a aktivit je získání sebedůvěry v mluveném projevu – studenti postupně ztrácí ostych, přestávají se bát mluvit a naučí se angličtinu lépe, plynuleji a přesněji používat.  Kurzy jsou realizovány v době dopoledního vyučování (žáci jsou na žádost rodičů uvolněni z výuky) v malých skupinách             (max 14 dětí) přímo v budově školy. Každý den kurzu má                        6 vyučovacích hodin, celkem tedy 30 hodin. Celý týden uzavírá anglická Prezentace a školní Představeni – vše kompletně v angličtině!

Všechny kurzy jsou vedeny zkušenou a kvalifikovanou rodilou mluvčí z Anglie Fran – Čeština není ve třídě povolena!

Prezentace & Představení

Na konci týdne jsou všichni studenti schopni anglicky prezentovat zvolené téma před učiteli, spolužáky a rodiči. Týden uzavírá Představení, kde studenti mají příležitost zahrát své oblíbené scénky, opět celé v angličtině (fotky z můžete nalézt ve fotogalerii).

Naše intenzivní kurzy již proběhly na mnoha školách v Praze a ve středních Čechách. Všechny školy byly velmi spokojeny s výsledkem a studenti byli nadšeni (viz reakce studentů)!

Náš jednodenní workshop nabízí výběr lekcí, aktivit a her z týdenního intenzivního kurzu a rádi vám ho nabídneme na „vyzkoušení“ celotýdenního programu.