Podzimní kroužek pro 1.stupeň byl úspěšně zahájen a nyní na žádost rodičů ještě zvažujeme otevření dalšího kroužku pro děti z druhého stupně ve středu od 16:30...
Read more