Very good and nice teacher. Very good program. It was really funny and now I know much more about UK and English. Everything was perfect!

Velmi dobrá a hodná učitelka. Velmi dobrý program. Byla to opravdu legrace a teď vím mnohem víc o Velké Británii a angličtině. Všechno bylo perfektní!

Michal, ZŠ Chodovická