This is the best lesson of English in my life. It was very funny. I love lessons about UK, but the best was food taste lesson

Tohle je moje nejlepší lekce angličtiny v životě. Bylo to srandovní. Líbila se mi lekce o Velké Británii, ale nejlepší byla ochutnávací lekce

Klára, ZŠ Chodovická