Již podruhé jsme využili nabídky týdenního kurzu angličtiny s rodilou mluvčí. Děti se zábavnou formou v angličtině musí dorozumět, vyřešit problémy a na závěr prezentovat svoji práci před rodiči. Žáci zaznamenali posun v mluveném projevu. Týden o prázdninách mohli být rodiče v klidu v práci a jejich děti se zábavou ve škole. Již dnes počítáme s dalším kurzem.

Mgr. et Bc. Daniel Kaiser, ředitel ZŠ Jižní