Spolupráce školy s English Extra je výborná. Za vedení školy hodnotíme velmi pozitivně spolehlivost a profesionalitu lektorky, oceňujeme výbornou organizaci kurzů a komunikaci pana Martina Zatřepálka s rodiči i s vedením školy. Během již téměř tří let spolupráce jsme nezaznamenali žádnou kritickou připomínku ze strany žáků či rodičů v souvislosti s kurzy a kroužky, které na naší škole proběhly a probíhají. Děti chodí z kurzů nadšené a rodiče jsou spokojeni s pokroky svých ratolestí zejména v mluveném anglickém projevu. Ve spolupráci s English Extra hodláme pokračovat i v příštích letech.

Mgr. Jana Remešová, zástupce ředitele FZŠ Chodovická